Finasterid - løsningen for hårtap

Hvis du vil kjøpe finasterid for å bekjempe hårtapet ditt,
så har du kommet til rett sted!

Kjøp finasterid

Bi-virkninger av finasterid

For at et medikament skal godkjennes av FDA må det gå gjennom flere test-faser. Først må alle mulige toksisiteter elimineres. Det neste steget er å teste økende doser på friske menneskelige test-personer for å være sikker på at det er trygt å fortsette å teste. Det neste steget er å sjekke om det har en effekt for den sykdommen det er beregnet for. Hvis dette er tilfellet, så vil det endelige steget bli å teste medikamentet på pasienter for å vurdere effekt, effektivitet og sikkerhet.

Finasterid-forskning i det endelige steget med klinisk testing med 1879 menn har vist at det fremmer hårvekst og forhindrer videre hårtap hos en stor andel av mennene som lider av vanlig skallethet. Videre, den hårveksten som oppnås i det første året ivaretas i det andre året. Fotografier av menn som har opplevd hårtap på toppen av issen har vist at 48 prosent av dem viste forbedringer i hårvekst etter det første året, og 66 prosent etter det andre året. Den terapeutiske dosen ble bra tolerert, med 7,7 prosent av menn som mottar 1mg finasterid på daglig basis som rapporterer bi-virkninger, mot 7,0 prosent av pasientene som mottok placebo. De totale rapporterte seksuelle bi-virkningene av denne gruppen var vesentlig større hos menn som mottok finasterid i forhold til de som mottok placebo, med respektivt 3,8 prosent og 2,1 prosent. Disse seksuelle bi-virkningene bestod av funksjonelle problemer for mannlig utløsning, sexlyst og ereksjon. Alle seksuelle bi-virkninger forsvant etter man avsluttet finasterid-administrasjonen, mens mennene som fortsatte terapien fortsatte å oppleve disse bi-virkningene.

Andre bi-virkninger som har vist seg var relatert til finasterid er angst og depresjon. Et studie ble utført med 128 menn med mannlig skallethet som ble administrert en daglig dose på 1mg finasterid. Målet med dette studiet var å undersøke om finasterid-doseringen som samsvarer med den FDA-godkjente hårtap-behandlingen på 1mg per dag kan forårsake humørsvingninger, som angst og depresjon. Humør-nivåene ble målt før og etter eksperimentet ved hjelp av spørreskjemaer. Resultatet viste at det var merkbar (vesentlig) økning av depresjons-symptomer. Forskerne som var ansvarlig for dette studiet anbefaler at menn med høyere risiko for depresjon bør være nøye sjekket før finasterid skrives ut til dem.

Stoppe hårtap? Kjøp vår farmaseutiske finasterid her!

Kjøp finasterid